1 Mayıs 2011 Pazar

1 Mayıs’ta Gökkuşağı Bayrağı Altındaydık

Taksim’deki 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına lgbt (lezbiyen, gey, biseksüel ve trans) emekçiler ve homo/bi/transfobi karşıtları gökkuşağı bayrağı altında katıldı.İstanbul LGBTT ve Lambdaistanbul‘un çağrısıyla kurulan LGBT kortejinde “Kapitalizme karşı LGBT’ler Burada” ortak pankartı, gökkuşağı bayrakları ve “Seks İşçiliği de İştir”, “LGBT Emek Sesini Yükselt”, “Üniversiteli LGBT’ler Burada”, “Trans Cinayetleri Politiktir”, “Homo-, bi-, transfobik Devrim İstemiyoruz”, “Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Anayasaya Eklensin” dövizleri taşındı. Bazı sloganlar da şöyleydi:
 • “gelsin baba, gelsin devlet, gelsin cop, inadına isyan, inadına isyan, inadına özgürlük”
 • “nefret öldürüyor, devlet bunu görmüyor”
 • “yaşasın 1 mayıs, yaşasın eşcinsel mücadelemiz”
 • “kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz”
 • “dünya yerinden oynar, ibneler özgür olsa”
 • “okulda, işte, mecliste, eşcinseller her yerde, kabul et ya da etme”
 • “hür doğdum hür yaşarım” şarkısı
Lambdaistanbul 1 Mayıs çağrısında, iş hayatında da ayrımcılığa uğrayan, işe alınmayan, işten atılan, nefret cinayetleri sonucu öldürülen, başta seks işçileri olmak üzere esnek, güvencesiz, kuralsız çalışan LGBT’lerin taleplerini şu şekilde sıraladı:
 • Anayasanın vatandaşların yasalar önünde eşitliğini vurgulayan 10. maddesine “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” ibareleri eklenmeli ve tüm işçi ve emekçileri etkileyen iş güvenliği yasaları ile ilgili düzenlemelerle birlikte hayata geçirilmelidir.
 • Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği sebebiyle LGBT bireylerin iş hayatında karşılaştığı sorunlar ortadan kaldırılmalıdır. Tüm sendikalarda LGBT komisyonları oluşturulmalı, çalışma alanlarında LGBT hakları sendikalarca tanınmalıdır.
 • LGBT bireyler her gün yaşamın her alanında ayrımcılığa maruz kalmakta, taciz edilmekte hatta cinayete kurban gitmektedir. 2007 yılında bu yana haberdar olabildiğimiz 47 LGBT arkadaşımız öldürüldü. Toplumda ötekileştirilen yalnız bırakılan tüm bireylerin insanca yaşam hakkı için yasal ve toplumsal çalışmalarla bu ayrımcılığa ve bu ölümlere dur denilmelidir.
 • Emek, demokrasi, barış, özgürlük için mücadele eden kesimler LGBT bireylerin hakları konusunda duyarlılığını artırmalıdır.
Kaynak: Lambdaistanbul


1 Mayıs 2011