EnstrümanlarREPENIQUE (REPİ)
Trampetten daha küçük fakat çok daha derin bir davuldur.

Parça aralarında yüksek ritim sağlamak ve doğaçlama için çok iyidir.
Repenique, iki tahta bagetle çalınır.

SNARE (TRAMPET) 
Her grupta genellikle bulunan bir enstürmandır. Fakat en iyileri "caixas adı verilen" samba için yapılmış trampetlerdir. 

Snare, bir çift standart tahta bagetle çalınır.SURDO (BAS DAVUL)
Grubun bas davulları farklı çaplarda ve derinliktedir. Bir samba grubunda en az 3 farklı bas davulun bulunması, ritimlerin melodik basını güçlendirir.
Surdolar, genellikle tokmakla çalınır. Bazı parçalar, iki tokmak ya da bir tokmak ve bir baget kullanılarak çalınır.


AGOGO
Agogo,  iki ayrı notaya sahip iki çandan oluşmuş bir el çanıdır. Bu nedenle davul ritimlerinin üzerinde basit bir melodi yaratmak mümkündür. 
Agogolar,  dört ayrı çana yükseltilerek, herhangi bir ritme dört boyut ekleyebilir. 
Agogo, tek bir tahta bagetle çalınır.
TAMBURİN
Küçük el davullarıdır. Çok sıkı derili oldukları için yüksek perdeden ses sağlarlar. Samba ritimleri öğrenmeye başlarken basit enstrümanlardır fakat sonra en karmaşık enstrümanlardan biri olur.
Tamburin üç başlı plastik çubukla çalınır.